Sociálna poisťovňa

Stavebná časť rekonštrukcie Sociálnej poisťovne

Starting Date: August 2018
Investor: Doprastav a.s.
Published: March 2019

Stavebná časť rekonštrukcie ústredia Socálnej poisťovne v Bratislave