Pozemné
stavby

Pozemnéstavby

Dopravné
a inžinierske stavby

Dopravnéa inžinierske stavby

Projektová
príprava stavieb

Projektovápríprava stavieb

Našim krédom je “Kvalita bez kompromisov” a toto krédo sa snažíme uplatňovať rovnako pri drobnej stavbe, ako aj pri stavbe s podlahovou plochou 20 000 m².

Svoj potenciál zakladáme na skúsenom manažmente, ktorý v minulosti pôsobil v najväčších stavebných spoločnostiach na Slovensku ako SKANSKA, CASTA a HANT, ako aj na samostatných projektových tímoch realizujúcich projekty načas, v maximálnej možnej kvalite a s úsporou plánovaných nákladov.

Náš všestranný stavebný tím, projektantivýrobní pracovníci Vám budú počas celého vášho projektu nepretržite poskytovať informácie o aktuálnej výške rozpočtu aj o časovom harmonograme. Naše dobré meno budujeme dodržiavaním termínov, kvalitou realizovaných prácvysokou profesionalitou.

Naše projekty

Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti s realizáciou rezidenčných, ako aj priemyselných, občianskych a dopravných stavieb a stavieb technickej infraštruktúry.

Rozumieme tomu, aké dôležité je pre Vás dostať do užívania kvalitnú stavbu s najmenšími prevádzkovými nákladmi a s najmenšou mierou poruchovosti. Na tieto účely je Vám k dispozícii náš tím už pri príprave Vášho projektu.

Naše hodnoty

Kvalita

Kvalita

Dôkladné plánovanie prác, dôraz na detail, skúsený realizačný tím a manažment prinášajú spoločne len tú najvyššiu kvalitu práce.

Efektivita

Efektivita

Kontrola harmonogramov a nákladov a využívanie osvedčených subdodávateľov zabezpečí realizáciu v požadovanom čase a v rámci stanoveného rozpočtu.

Profesionalita

Profesionalita

Viac ako 12-ročné skúsenosti všetkých kľúčových technikov a manažmentu pri príprave a realizácii mnohých stavieb na celom Slovensku sú zárukou maximálnej profesionality.