O nás

O nás

Tím profesionálov pripravený okamžite realizovať efektívne rozhodnutia smerujúce k naplneniu požiadaviek a predstáv zákazníka – CONCO Services s.r.o.

Svoj potenciál zakladáme na skúsenom manažmente, ktorý v minulosti pôsobil v najväčších stavebných spoločnostiach na Slovensku ako SKANSKA, CASTA a HANT, ako aj na samostatných projektových tímoch realizujúcich projekty načas, v maximálnej možnej kvalite a s úsporou plánovaných nákladov.

Spoločnosť

Skúsenosti, garancia kvality a profesionality sú v stavebníctve veľmi dôležité. Tieto hodnoty možno získať len dlhodobým a stabilným pôsobením na trhu. A práve na týchto hodnotách stavia manažment spoločnosti CONCO Services s.r.o.. Ak si vyberiete CONCO Services, získate viac ako len dodávateľa. Získate skúsený pracovný tím a našu záruku, že budeme s Vami aj po uplynutí doby garancie.

CONCO Services vzniklo zakladateľskou listinou v roku 2010. Svojim pôsobením je teda pomerne mladou, no o to perspektívnejšiou spoločnosťou. CONCO Services je  generálnym dodávateľom stavieb, ponúka realizáciu všetkých druhov stavieb v pozemnom, dopravnom a ekologickom staviteľstve.

Každý zákazník je pre nás partnerom, s ktorým sa snažíme vytvoriť jeden tím, ktorý “ťahá za jeden povraz” a smeruje k odovzdaniu kvalitne zrealizovanej stavby, ukončenej v plánovanom termíne a v plánovanom náklade.

Štatutárne orgány

  • Miroslav Ostatník
    konateľ