Certifikáty a kvalita

Certifikáty a kvalita

Dôkladné plánovanie prác, dôraz na detail, skúsený realizačný tím a manažment prinášajú spoločne len tú najvyššiu kvalitu práce.

Pri našej činnosti postupujeme podľa platných európskych noriem a najprísnejších technických a bezpečnostných predpisov, vďaka čomu dosahujú naše stavby tú najvyššiu kvalitu s minimálnym možným dopadom na životné prostredie.

Zoznam certifikátov