Kontakt

Na skontaktovanie použite kontaktný formulár alebo nám napíšte email na .
  • captcha Z bezpečnostných dôvodov prosím prepíšte zobrazený kód do políčka.

CONCO SERVICES s.r.o.

Centrála

Mokráň Záhon 2
821 04 Bratislava
IČO:
45 424 527
DPH:
2022993863
DPH IČ:
SK2022993863
Bankové spojenie:
Unicredit bank a.s.
Číslo účtu:

zapísaná v Obchod. registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo: 63753/B ,
v zastúpení: Bc. Miroslav Ostatník

tel.:
+421 232 144 122
e-mail: