Master plán

GOLF SEDÍN

Termín začatia stavby: november 2014
Investor: TST Invest
Publikované: december 2014

Výstavba 18 – jamkového golfového ihriska v Sedíne. www.grsedin.sk
RIADENIE STAVBY A TECHNICKÉ PORADENSTVO