základy pre osvetlenie

Stavbená časť osvetlenia pristávacej dráhy

Termín začatia stavby: február 2019
Investor: Doprastav a.s.
Publikované: marec 2019

Stavebná časť rekonštrukcie osvetlenia prístávacej dráhy

základy pre osvetlenie