Herz

SKLADOVÁ HALA HERZ s.r.o.

Termín začatia stavby: júl 2012
Termín ukončenia stavby: máj 2013
Investor: HERZ s.r.o.
Publikované: júl 2012

Administratívno – prevádzkový objekt vytvára zázemie pre administratívnych pracovníkov výrobno – skladovej haly.
Skladová hala bude slúžiť ako distribučné centrum pre skladovanie a expedíciu výrobkov firmy HERZ

Solárne panely
Administratívna časť
Sadové úpravy
Offices
Hala