Sociálna poisťovňa

Stavebná časť rekonštrukcie Sociálnej poisťovne

Termín začatia stavby: august 2018
Investor: Doprastav a.s.
Publikované: marec 2019

Stavebná časť rekonštrukcie ústredia Socálnej poisťovne v Bratislave. špeciálne stavebné práce na zosilnení nosnej konštrukcie stavby použitím torkrétu.