štúdia

ZSS Dúbravka Hlavica

Termín začatia stavby: apríl 2016
Publikované: september 2016

Zariadenie sociálnych služieb a špecializované zariadenie Dúbravka – Hlavica